De beste koffie en thee op het werk, in de horeca of winkel

Bekijk onze thee- en koffiecorners

Your brand

Bestel je koffie met jouw eigen gepersonaliseerde verpakking!

Bestel Your Brand hier!
Another Cookie

Your brand

Bestel je koffie met jouw eigen gepersonaliseerde verpakking!

privacy-policy banner image

Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden


Another Cookie houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en acht zich verplicht uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Another Cookie neemt daarvoor alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over u verkregen informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

Op sommige plaatsen op de Site vragen wij u om informatie te verstrekken. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mailadres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld gegevens verstrekt omdat u van ons informatie wilt ontvangen dan kunnen wij uw gegevens opslaan. Met behulp van deze gegevens kunnen wij aan uw verzoek om informatie voldoen.

Indien wij uw gegevens willen gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden ten behoeve van Another Cookie zullen wij dat aangeven. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Als u niet wilt dat wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kunt u dit voorkomen door uw verzoek in te dienen middels het contactformulier

Cookies
Als u informatie bekijkt of download, kunnen wij uw bezoek registreren door het gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein data-element dat een website naar uw browser kan sturen, waarna dat in uw computer wordt opgeslagen. Zodoende kunt u bij een volgende bezoek door ons herkend worden. Dankzij deze cookies kan Another Cookie de informatie afstemmen op uw voorkeuren en zien welke gedeelten van de Site het meest bezocht worden.

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit doet, kunt u echter niet altijd optimaal gebruik maken van de Site.

Op de Site kunnen zogenaamde links staan naar websites die niet van Another Cookie zijn. Another Cookie is niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.
Wijzigingen en toepasselijk recht
Another Cookie behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen gebonden en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken teneinde de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent te lezen.

Beheer
Another Cookie beheert deze Site vanuit haar hoofdkantoor te Rijen. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u een brief sturen naar onderstaande gegevens of een e-mail verzenden via ons contactformulier

Rechts- en forumkeuze
De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht en u stemt erin toe dat eventuele geschillen in verband met het Privacybeleid en/of de Gebruiksvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden beslecht door de bevoegde rechter in ´s-Hertogenbosch, Nederland.

Partiële nietigheid
Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.

So, who wants coffee?

Wil jij samen met ons Another Cookie verder op de markt zetten?
Mail dan je motivatie, CV en een recente foto naar vacature@anothercookie.com.
Heb je vragen? Stuur ons dan ook een mail of bel met Jochem Snels: 06 - 2222 4082.

privacy-policy